Liu Yang Лю Янг

Photo
Flag

China

Liu Yang

(Oct 06, 1978)

Cosmonaut 525

Cosmonaut China 8

Woman-astronaut 56

Spaceflights 1


Spaceflights

No. Launch OrbiterDuration
1st Jun 16, 2012 Shenzhou-09 - Tiangong-1 12 d 15 h 24 m 36 s (303 h 24 m 36 s)
Cumulative time: 12 d 15 h 24 m 36 s (303 h 24 m 36 s)

Liu Yang - the first femal astronaut of the China.


ВКД

Liu Yang.

ВКД

Liu Yang before the flight.

ВКД

Liu Yang inside the Tiangong-1 space station.

ВКД

Crew of the Shenzhou-09: Liu Wang, Jing Haipeng and Liu Yang after landing.


previousCosmonaut China 7 home Cosmonaut China 9previous
previousAstronaut 524 home Astronaut 526previous
2001 Antropos. Contact
Last update: Code: UTF-8.
Photos: Xinhua, www.news.cn