Oleg Novizki Oleg Novitskiy Олег Новицкий

Photo
Flag

Russia

Oleg Novitskiy

(Олег Викторович Новицкий)

(Oct 12, 1971)

Cosmonaut 526

Cosmonaut of Russia 112

Spaceflights 3


Spaceflights

No. Launch OrbiterDuration
1st Oct 23, 2012 Soyuz ТМА-06М - ISS-33/34 143 d 16 h 14 m 30 s (3448 h 14 m 30 s)
2nd Nov 17, 2016 Soyuz MS-03 - ISS-50/51 196 d 17 h 50 m 25 s (4721 h 50 m 25 s)
3rd Apr 9, 2021 Soyuz MS-18 - ISS-64/65 ? d ? h ? m ? s (? h ? m ? s)
Cumulative time: 340 d 10 h 4 m 55 s (8170 h 4 m 55 s)

ВКД

Oleg Novitskiy.

ВКД

Oleg Novitskiy in Zvezda module ISS.

ВКД

Crew of the Soyuz ТМА-06М: Evgeny Tarelkin, Oleg Novitskiy, Kevin Ford inside the ISS.

ВКД

Oleg Novitskiy aboard the ISS.


previousCosmonaut of Russia 111 home Cosmonaut of Russia 113previous
previousAstronaut 525 home Astronaut 527previous
2001 Antropos. Contact
Last update: Code: UTF-8.
Photos: NASA, Роскосмосос, GCTC, ТАСС, АПН, РКК Энергия